Home » Bronbemaling

Bronbemaling

Bronbemaling is de verzamelnaam voor de verschillende technieken om de grondwaterstand te verlagen door grondwater aan de bodem te onttrekken. Hierdoor kan er droog gewerkt worden bij de aanleg van leidingen, riolering, bouwputten en kelders.

Technieken van bronbemaling

Afhankelijk van de toegepaste techniek is er onderscheid tussen filterbemaling, horizontale bemaling en diepwelbemaling:

  • Filterbemaling: meerdere filters worden aangesloten op één zelfaanzuigende pomp. Vacuümfilters worden toegepast bij zandige bodems.
  • Horizontale bemaling: het grondwater wordt opgepompt via een horizontale drain. Deze methode wordt o.a. gebruikt bij de aanleg van sleuven ten behoeve van leidingen en kabels.
  • Diepwelbemaling: het grondwater wordt verlaagd en langdurig gestabiliseerd op gewenste diepte. Diepwelbemaling wordt meestal toegepast bij grote en diepe bouwputten.

Er is ook een onderscheid te maken in de functionaliteit van een bronbemaling:

  • Spanningsbemaling: het verlagen van de druk door grondwater uit een zandlaag te pompen die door een kleilaag wordt opgesloten.
  • Retourbemaling: het opgepompte grondwater wordt naar wens, geheel of gedeeltelijk terug de bodem in gepompt.

Welke techniek voor bronbemaling voor uw project van toepassing is, hangt af van de hoeveelheid grondwater, de afmetingen van het gebied en de opbouw van de bodem. Mos Grondwatertechniek geeft u graag advies over bronbemaling in uw situatie. Al meer dan 100 jaar zijn wij gespecialiseerd in diverse grondwatertechnieken voor uiteenlopende toepassingen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Mos Grondwatertechniek B.V.