Home » Ondergrondse energieopslag

Ondergrondse energieopslag

Bij ondergrondse energieopslag of warmte-koudeopslag (WKO) wordt energie, warmte of koude, opgeslagen in de bodem.

Grondwater wordt uit diepere watervoerende lagen (aquifers) onttrokken en weer teruggepompt. Via een warmtewisselaar in een gebouw wordt de warmte of koude afgestaan aan het secundaire systeem van dit gebouw. Het energieverbruik wordt hierdoor gereduceerd èn het grondwater wordt gebruikt en niet verbruikt.
Er bestaan diverse systemen voor ondergrondse energieopslag.

Hieronder ziet u een animatie van een ondergronds energieopslagsysteem ‘doublet’.

Opslagsystemen

Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee afzonderlijke bronnen, een koude bron en een warme, ook wel doublet genoemd.
Beide bronnen worden uitgevoerd als onttrekkings- en infiltratiebron. Het grondwater uit de koude bron wordt in de zomer opgepompt en gebruikt om gebouwen te koelen. Het gebruikte (opgewarmde) grondwater wordt teruggepompt in de warme bron. Dit warme water wordt in de winter gebruikt om te verwarmen. Het gebruikte (afgekoelde) water wordt weer teruggebracht in de koude bron.

Recirculatiesystemen

Een reciculatiesysteem bestaat niet uit een koude- en warme bron maar uit een onttrekkings- en infiltratiebron. Bij recirculatie wordt het grondwater altijd één richting opgepompt: van de onttrekkingsbron naar de infiltratiebron. Een kenmerk van recirculatie is dat de temperatuur van het onttrokken grondwatyer in principe voortdurend gelijk is aan de natuurlijke grondwatertemperatuur.

Monobron

Bij een monobron worden twee bronfilters in één boorgat geïnstalleerd: een koud- en een warm bronfilter. De bronfilters doen dienst als twee aparte bronnen, zaols bij een  opslag(recirculatie)systeem, met dit verschil dat de bronfilters verticaal uit elkaar zijn geplaatst in plaats van horizontaal. Uitgangspunt voor een monobron is dat beide bronfilters in één aquifer worden geplaatst.

Ondergrondse energieopslag

Bekijk hier projecten waar wij ondergrondse energieopslag hebben geïnstalleerd. 

Ondergrondse energieopslag levert een belangrijke bijdrage aan CO2 reductie en energiebesparing. Onder andere kantoren, ziekenhuizen, scholen, woningen (of woonwijken), kassen en de industrie maken gebruik van deze vorm van duurzame energie. Wilt u graag weten welk systeem voor ondergrondse energieopslag het meest geschikt is voor uw situatie? Wij adviseren u graag over deze bijzonder milieuvriendelijke vorm van energiebesparing.

Onze systemen zijn geïnstalleerd volgens de laatste inzichten en kwaliteitseisen van BodemenergieNL (voorheen NVOE).
Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Mos Grondwatertechniek B.V.