Home » Urban water buffer

Urban Water Buffer

Mos Grondwatertechniek en Urban Water Buffers bij Ahoy Rotterdam

Veel water dat we gebruiken hoeft helemaal niet tot drinkwaterniveau te worden gezuiverd. We kunnen tegenwoordig lokaal inzetten op een systeem dat goedkoper is en in een fors deel van onze waterbehoefte voorziet. Mos Grondwatertechniek BV is betrokken bij een prachtig project op dat terrein.

Wat er nu gebeurt
In bebouwde delen van Nederland ligt ondergronds een rioolsysteem dat regenwater afvoert samen met rioolwater. Dat rioolwater wordt doorgaans gezuiverd tot een niveau waarbij het in het oppervlaktewater kan worden geloosd. Maar daar zit dus een behoorlijk gedeelte regenwater bij, dat al relatief schoon is. Dat systeem kan anders en goedkoper. Via Urban Water Buffers.

Urban Water Buffer (UWB)
Het begint met een vraag die ook in individuele huishoudens wel wordt gesteld: waarom gebruiken we eigenlijk drinkwater voor onze toiletten? En om onze tuin te sproeien? Dat is toch verspilling?
De vervolgvraag is dan: geldt dat niet ook voor groenvoorziening en sportvelden? Voor stadsreiniging? Bedrijven? Winkelcentra en evenementencomplexen? Hele woonwijken?

Met Urban Water Buffers kan lokaal regenwater worden opgevangen en via een filtratiesysteem worden verwerkt voor gebruik. Nét niet schoon genoeg voor ons niveau van drinkwater, maar wel voor allerlei andere (de meeste!) toepassingen.
Bijkomend voordeel: tegenwoordig komt in Nederland de regen veel vaker naar beneden in de vorm van hoosbuien. Onze rioolsystemen zijn niet gebouwd op het verwerken van die grote hoeveelheden water in korte tijd. Vandaar dat we vaker plassen water op het wegdek zien na een regenbui. Zonder de verwerking van regenwater kunnen die systemen het weer aan en is er minder vervanging op termijn nodig.

Hoe werkt UWB?
Regen wordt lokaal opgevangen en vastgehouden. Dat kan zowel bovengronds (vijvers bijvoorbeeld) als onder de grond. Dat water wordt door een groenvoorziening geleid die speciaal is aangelegd met het oog op filtratie. In dieperliggende zandlagen wordt het gefiltreerde water opgevangen en opgeslagen voor gebruik.

De expertise van een grondwaterspecialist als Mos is onmisbaar bij de ondergrondse aspecten van een UWB-project: opslag, druksystemen, grondwaterpeilbeheer.

Rotterdam Ahoy / Hart van Zuid
Onder de naam Hart van Zuid wordt in Rotterdam nu en in de komende jaren volop gewerkt aan een complete metamorfose van Rotterdam-Zuid, inclusief het Ahoycomplex (zie hier).
Daarbij wordt volop ingezet op UWB bij allerlei voorzieningen. Mos Grondwatertechniek is vanaf het begin bij de ontwikkeling en engineering van dit prachtige project betrokken.

Zie hier voor een beschrijving van het project. 

Urban Water Buffer
Mos Grondwatertechniek B.V.