Home » Waterschap waterwet ontrekkings- en lozingsvergunning

Waterschap waterwet ontrekkings- en lozingsvergunning

De waterschappen is in Nederland het orgaan dat de vergunningen in het kader van de waterwet incombinatie met bemalingen /tijdelijke onttrekkingen verzorgt. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor een aantal andere grondwaterontrekkingen gerelateerde zaken. In Nederland zijn 26 waterschappen actief zie hieronder een kaart van de verscillende waterschappen.

2013-NL-Waterschappen-1250

De waterschappen hebben ieder een eigen beleid voor grondwaterontrekkingen en lozingen , een groot deel van de waterschappen in de regio west Nederland hanteert een melding en vergunningstelsel voor de onttrekkingen (voor kleine onttrekkingen buiten de grondwaterbeschermingsgebieden) voor onderstaande provincies zijn de grondwaterbeschermingsgebieden te bereiken door op de onderstaande teksten te klikken.

Grondwaterbeschermingsgebieden

Utrecht

Zuid Holland

Noord Holland

Zeeland

Daarnaast is op onderstaande locaties informatie te vinden over het onttrekken en lozen van grondwater voor een aantal waterschappen.

Delfland

Schieland en Krimpenerwaard

Rijnland

Hollandse Delta

Mos Grondwatertechniek B.V.