Skip to main content

Rayon Zuid
Kantoor regio Rotterdam

Rayon Noord
Kantoor regio Amsterdam

Over Mos Grondwatertechniek

De mogelijkheden en de risico’s van en met grondwater zijn vaak moeilijk te overzien.
Hoe haal je het uit de grond, wat kun je ermee doen, hoe kan je het weer infiltreren?
Grondwatertechniek is een specialisme en dat hebben wij in huis.

Ruim 100 jaar zijn wij met grondwater vertrouwd!

Toepassingsmogelijkheden grondwater

Grondwater kan worden gebruikt om te drinken, te koelen en te blussen. Maar er zijn meer toepassingsgebieden:

 • warmte-en-koudeopslag
 • spanningsbemaling t.b.v. het waarborgen van de stabiliteit van bouwputbodems
 • bronbemaling

Kwaliteit

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieu en verantwoord ondernemen hebben een prominente rol in onze organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem, beleid en beleving t.a.v. veiligheid, gezondheid en milieu en de uitvoering van mechanische boringen zijn extern geauditeerd. Op basis hiervan zijn de volgende certificaten aan ons toegekend:

 • NEN-EN-ISO 9001:2015: Norm voor kwaliteitsmanagementsysteem
 • VCA*, versie 2017/6.0: VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers
 • VHL: Veiligheidsladder
 • CO2 Prestatieladder, versie 3.0: CO2-bewust certificaat
 • BRL SIKB 2100 met bijbehorend protocol 2101, versie 4.0: Beoordelingsrichtlijn mechanisch boren
 • BRL SIKB 11000 met bijbehorend protocol 11001, versie 2.0: Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie

Lidmaatschappen

Mos Grondwatertechniek is aangesloten bij:

 • Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
 • BodemenergieNL, voorheen de Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslag (NVOE)

Advies

Wilt u meer weten over bronbemaling, ondergrondse energieopslag of brand- en pompputten? Wij zijn hierin gespecialiseerd en geven u graag advies.