Home » Projecten

Projecten

Ter illustratie van onze mogelijkheden hebben wij een aantal van de door ons uitgevoerde projecten nader voor u beschreven:

 • Bronbemaling

  Bronbemaling is een techniek om de grondwaterstand te verlagen door grondwater aan de bodem te onttrekken. Hierdoor kan er droog gewerkt worden bij de aanleg van leidingen, riolering, bouwputten en kelders.

 • Ondergrondse energieopslag

  Bij ondergrondse energieopslag of warmte-koudeopslag (WKO) wordt energie (warmte of koude) opgeslagen in de grond.

  Bij warmte-koudeopslag wordt water uit de diepere watervoerende lagen (aquifers) onttrokken, maar ook weer terug gebracht. Het grondwater wordt dus gebruikt en niet verbruikt. Er zijn verschillende systemen voor energieopslag.

 • Buitenland

Een aantal van onze projecten:

 • Bronbemaling: Pontsteigergebouw Amsterdam.
 • Bronbemaling: Bauxietmijn Suriname.
 • Bronbemaling: Bronbemaling voor de LNG terminal.
 • Bronbemaling: Droge Voeten voor Koninklijke Schouwburg.
 • Bronbemaling: Deltagoot Delft.
 • Bronbemaling: Bemaling Tweede Maasvlakte.
 • Bronbemaling: Bronbemaling Terneuzen.
 • Bronbemaling: Bemaling Verbindingstunnel Kruisplein Rotterdam
 • Bronbemaling: Bronbemaling Parkeergarage Kruisplein Rotterdam
 • Bronbemaling: Retourbemaling RW50 te Son
 • Bronbemaling: Retourbemaling project Escravos te Nigeria
 • Bronbemaling en monitoring: Zwembad en ijshal De Vliet Leiden, Sluishuis Amsterdam
 • Verpomping en monitoring: Stevinsluis Den Oever
 • Verpomping en freatische bemaling: Vliegtuigberging IJsselmeer

Mos Grondwatertechniek B.V.