Skip to main content

Rayon Zuid
Kantoor regio Rotterdam

Rayon Noord
Kantoor regio Amsterdam

Projecten

Ter illustratie van onze mogelijkheden hebben wij een aantal van de door ons uitgevoerde projecten nader voor u beschreven:

  • Bronbemaling
    Bronbemaling is een techniek om de grondwaterstand te verlagen door grondwater aan de bodem te onttrekken. Hierdoor kan er droog gewerkt worden bij de aanleg van leidingen, riolering, bouwputten en kelders.
  • Ondergrondse energieopslag
    Bij ondergrondse energieopslag of warmte-koudeopslag (WKO) wordt energie (warmte of koude) opgeslagen in de grond.

    Bij warmte-koudeopslag wordt water uit de diepere watervoerende lagen (aquifers) onttrokken, maar ook weer terug gebracht. Het grondwater wordt dus gebruikt en niet verbruikt. Er zijn verschillende systemen voor energieopslag.
  • Buitenland

Een aantal van onze projecten:

Project
Project Vliegtuigberging IJsselmeer/Lemmer
Project: Vliegtuigberging IJsselmeer/Lemmer
Freatische bemaling, Verpomping
Project Stevinsluis Den Oever
Project: Stevinsluis Den Oever
Monitoring, Verpomping
Project Zwembad en ijshal De Vliet Leiden
Project: Zwembad en ijshal De Vliet Leiden
Freatische bemaling, Monitoring, Retourbemaling, Spanningsbemaling
Project Kolksluis Spaarndam
Project: Kolksluis Spaarndam
Freatische bemaling, Open bemaling