Skip to main content

Rayon Zuid
Kantoor regio Rotterdam

Rayon Noord
Kantoor regio Amsterdam

Project: Stevinsluis Den Oever

 • Referentie:
  620108
 • Werkzaamheden:
  Monitoring, Verpomping
 • Start uitvoering:
  december 2020
 • Afronding uitvoering:
  april 2021

Mos Grondwatertechniek was tussen januari en april 2021 verantwoordelijk voor de verpomping van het water uit de Stevinsluizen bij Den Oever. Dat was in het kader van groot onderhoud aan de Afsluitdijk, dat Rijkswaterstaat uitvoert om grote delen van Nederland beter te beschermen tegen overstroming vanuit zee. Het ging hierbij om bemaling ten behoeve van twee deelprojecten: de schutsluis moest worden gerenoveerd en er werd gebouwd aan een nieuwe keersluis aan de noordkant tegen eventueel hoogwater.

Bram Bakker van Mos Grondwatertechniek overzag het project. “De schutsluis ligt er vanaf de bouw van de Afsluitdijk. Mogelijk had niemand die sluis in de afgelopen 90 jaar leeg gezien. Het is dan dus wel spannend wat je tegenkomt.”

Op basis van de geotechnische en geohydrologische analyse en adviezen werd de schutsluis dan ook permanent gemonitord gedurende het hele verpompingsproces. Mos Grondwatertechniek heeft daarvoor een zelf ontwikkeld systeem, Exactflow, voor monitoring, bewaking en regulatie.

De schutsluis is 120 meter lang en 14 meter breed. Met een diepte van ca. 4 meter is dat een aardige bak water om leeg te pompen. Met 2 cm per uur verlaging werd de klus geklaard in de afgesproken tijd. Maar dat was niet het enige. In het geval van hoogwater moest het ook mogelijk zijn snel water terug te pompen. Bakker: “Dat is inderdaad een keer gebeurd. Na een seintje van Rijkswaterstaat moest er als de bliksem ongeveer een halve meter water terug. We hadden die pomp ter grootte van een gemiddelde woonkamer er dus niet voor niets neergezet.” Uiteraard moest de schutsluis na het leegpompen ook worden drooggehouden. En bovendien werd het waterniveau in een tussenbassin tussen de nieuw te bouwen keersluis en de schutsluis op peil gehouden.

Al met al een project waar Mos Grondwatertechniek met trots en tevredenheid op terugkijkt.

Meer informatie over de Afsluitdijk en verwante projecten, zie hier.Foto’s


 • Afbeeldingen:
  Levvel / Rijkswaterstaat / Jan Wessels & Mos Grondwatertechniek BV / Wouter Loots