Skip to main content

Rayon Zuid
Kantoor regio Rotterdam

Rayon Noord
Kantoor regio Amsterdam

Referentie: Bouwconsortium Levvel


Levvel is een consortium dat wordt gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group), BAM (in samenwerking met PGGM) en Rebel.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Levvel het project Afsluitdijk uit. Levvel zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar. De werkzaamheden startten in 2019 en zijn in 2023 zijn afgerond.