Skip to main content

Rayon Zuid
Kantoor regio Rotterdam

Rayon Noord
Kantoor regio Amsterdam

Monitoren

Boringen

Energieopslag

Exactflow regeling


ExactFlow is een door Mos Grondwatertechniek ontwikkeld systeem welke de mogelijkheid biedt een bronbemaling ‘op afstand’ te bewaken, te monitoren en te reguleren.

ExactFlow regeling

Bij toepassing van een ExactFlow systeem worden de bemalingspompen aangesloten op een aangepaste elektrische verdeelkast.

Via deze verdeelkast kunnen wij de bronbemaling zo programmeren dat de gewenste grondwaterstand(en) heel nauwkeurig worden gehandhaafd en bewaakt en worden de onttrekkingsdebieten geminimaliseerd.

ExactFlow

Onze ExactFlow regeling heeft een aantal ingebouwde zekerheden:

  • Eén of meerdere reservepompen schakelen automatisch in zodra de frequentiegeregelde pomp de gewenste waterstand niet kan handhaven.
  • Onze storingsdienst en desgewenst u ontvangen een SMS-alarmmelding zodra het waterpeil of de afgevoerde hoeveelheid water een bepaalde waarde bereikt.
  • Waterstanden, waterhoeveelheden, etc. worden op harde schijf opgeslagen en kunnen eenmaal per etmaal via een modemverbinding worden gedownload.
  • Het is mogelijk om op afstand instellingen te wijzigingen of tussentijdse controles uit te voeren.

U heeft uw bemaling goed geregeld met ExactFlow!

Wilt u meer weten over het monitoren van de waterstand en debiet? Neem dan contact met ons op.

Andere interessante pagina’s: