Skip to main content

Rayon Zuid
Kantoor regio Rotterdam

Rayon Noord
Kantoor regio Amsterdam

Bemalingen

Boringen

Energieopslag

“Pompproeven hebben grote meerwaarde voor de opdrachtgever”


Mos Grondwatertechniek voert de laatste tijd meer pompproeven uit voorafgaand aan een bemalingsadvies. Bram Bakker van Mos Grondwatertechniek BV licht toe.

Een pompproef is een methode om de bodem van een toekomstig bemalingsgebied op diverse plekken te testen op doorlatendheid. De mate van doorlatendheid kan namelijk grote gevolgen hebben voor de vereiste bemalingscapaciteit en -technieken bij de onttrekking van grondwater.
“We leven nu eenmaal in een land met een grillige bodem”, zegt Bakker. Soms is er sprake van een homogene samenstelling, maar af en toe is er al verandering per 100 of zelfs 50 meter. Dan willen we bodemparameters betrekken in onze berekeningen voordat we een degelijk advies over de bemaling kunnen uitbrengen. Daarvoor zijn er pompproeven.”

Bronbemaling Grondmonsters

Waarom is dat zo belangrijk?

Bakker: “Voor de verlening van een vergunning moeten we natuurlijk wel aan kunnen geven hoeveel grondwater er uit de bodem zal komen. Er kunnen zich daarnaast grote verschillen voordoen in de effecten op de omgeving en de grootte van de oppervlakte die wordt beïnvloed. Hoe preciezer we dat allemaal in kaart hebben, hoe beter. Maar los van de vergunning hebben pompproeven grote meerwaarde voor de opdrachtgever.”

Meerwaarde

Dan gaat het in de eerste plaats, legt Bakker uit, om het verkleinen van de risico’s, zowel qua planning als bij de kostenberekening. “Stel, we leggen een bemalingsinstallatie aan met overcapaciteit. Dan worden er onnodig kosten gemaakt. Maar onderbezetting is zo mogelijk nog vervelender. Niet alleen heb je onvoorziene uitgaven omdat je later extra materieel moet inbrengen, het project loopt vertraging op. Je krijgt onverwachte neveneffecten, je moet meer gaan monitoren… Dat kan aardig in de papieren gaan lopen.”

Dus voor de opdrachtgever wegen de voordelen op tegen de kosten?

“Absoluut, vandaar dat we al 6 à 7 pompproeven per jaar uitvoeren. En dat aantal zal oplopen. Kijk, een berekening maken voor een bemaling, dat kunnen meer mensen. Maar het gaat er natuurlijk om wat je in de berekening stopt. De bodemparameters die je met een pompproef vergaart, maken de berekeningen veel nauwkeuriger. En daarmee je hele planning en inrichting. Het scheelt gewoon tijd en geld.”

Andere interessante pagina’s:

Bel of mail ons!

Bram Bakker

Bram Bakker