Skip to main content

Rayon Zuid
Kantoor regio Rotterdam

Rayon Noord
Kantoor regio Amsterdam

Bemalingen

Boringen

Energieopslag

Blusbron


Bij het aanleggen van een blusbron schakelt u eerst Mos Grondwatertechniek in, de expert op het gebied van grondwaterboringen en bronbemalingen. Blusbronnen worden vaak aangelegd met behulp van het boren van een brandput. Deze zijn er in diverse capaciteiten en kunnen zowel ondergronds als bovengronds afgewerkt worden waardoor ze voor vele situaties geschikt zijn.

Bronbemaling Grondmonsters

Mos Grondwatertechniek heeft zich gespecialiseerd in het werken met grondwater. Wij boren bronnen, verpompen grondwater met behulp van verschillende technieken en adviseren u over de verschillende toepassingen. We werken hierbij nauw samen met de verschillende grondwaterschappen in Nederland om het grondwater te beschermen.

Een brandput is een zeer betrouwbare omdat hier te allen tijden water uitkomt, ook tijdens een periode van vorst, en het altijd beschikt over voldoende bluswater. Mos Grondwatertechniek heeft na 100 jaar ervaring de expertise en kwaliteit om iedere wenselijke blusbron aan te leggen. De kwaliteit wordt daarbij gewaarborgd door:

  • Het feit dat alle boringen worden uitgevoerd volgens de ‘Richtlijnen voor het aanleggen en instaleren van brandputten’ opgesteld door het EGB.
  • Tevens worden alle boringen uitgevoerd conform de beoordelingrichtlijn ‘Mechanisch boren’.
  • Blusbronnen worden geïnstalleerd volgens de procedures welke zijn vastgelegd in ons kwaliteitssysteem, ISO 9001.

Omdat we bij Mos Grondwatertechniek uitsluitend werken met professionele machines en gecertificeerde meetapparatuur kunt u rekenen op een optimaal werkend resultaat van uw blusbron.
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke situatie. Een tevreden klant is voor ons het beste resultaat.

Contact

Mos Grondwatertechniek is specialist in de aanleg van brandputten en waterputten waardoor op iedere locatie de gewenste blusbron aangelegd kan worden. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Andere interessante pagina’s: