Skip to main content

Rayon Zuid
Kantoor regio Rotterdam

Rayon Noord
Kantoor regio Amsterdam

Bemalingen

Boringen

Energieopslag

Horizontale bemaling


Horizontale bemaling is zeer geschikt bij het aanleggen van sleuven, Mos Grondwatertechniek helpt u graag in de strijd tegen het grondwater. Horizontale bemaling vindt plaats door het grondwater op te pompen via een horizontaal liggende drain. Dit is een veel gebruikte techniek bij het aanleggen van sleuven om later leidingen en kabels in te leggen.

Horizontale bemaling

Mos Grondwatertechniek heeft zich gespecialiseerd in grondboringen en bronbemalingen. Hierbij worden zowel bronnen geboord als beveiligd door het vakkundig personeel van Mos Grondwatertechniek. De juiste bemaling voor uw project is afhankelijk van enkele factoren: de hoeveelheid grondwater, de afmetingen van het gebied en de bodem opbouw. Wij geven u dan ook graag advies over de mogelijkheden in uw project.

In bepaalde projecten is het voordelig om zo min mogelijk bovengrondse leidingen en filters te gebruiken. Hiervoor biedt een horizontale bemaling de ideale uitkomst. De drain wordt namelijk in een sleuf in de bodem aangelegd waardoor deze bovengronds niet te zien is. Verder kan deze drain grote voordelen met zich meebrengen wanneer men te maken heeft met de ideale bodemsamenstelling doordat er dan meer grondwater in een kortere tijd wordt opgepompt en het tevens bespaart op de kosten van een bemaling.

U kunt ons ook inschakelen voor de aanleg van een pomp- of leidingsysteem, het ontgraven een bouwput en voor het ondergronds opslaan van energie.

Contact

Wij delen onze ervaring en kennis graag met u! Neem contact met ons op via e-mail of door te bellen naar (020) 7537980.

Andere interessante pagina’s: