Skip to main content

Rayon Zuid
Kantoor regio Rotterdam

Rayon Noord
Kantoor regio Amsterdam

Bemalingen

Boringen

Energieopslag

Filterbemaling


Voor elke vorm van filterbemaling kunt u terecht bij Mos Grondwatertechniek, de expert op het gebied van bronbemalingen en grondboringen. Bij een bronbemaling wordt het grondwaterpeill verlaagd waardoor u gemakkelijker kunt bouwen of graven in de grond. De bemaling zorgt echter niet voor een definitief verlaagde grondwaterstand.

Filterbemaling

Mos Grondwatertechniek is specialist op het gebied van grondwater en bronbemaling. Onze service is in te schakelen voor het boren van bronnen, verpompen van grondwater, monitoren en het beveiligen van de activiteiten. Daarnaast adviseren we u graag over de juiste bronbemaling voor uw project.

Bronbemaling kan via verschillende technieken tot stand komen namelijk: filterbemaling, horizontale bemaling en diepwelbemaling. Filterbemaling kan zowel gebruikt worden in grote bouwputten als in kleine bouwputten zoals bij het aanleggen van een zwembad in uw achtertuin. Bij deze techniek worden meerdere filters aangesloten op een zelfaanzuigende pomp, de lozing geschied over het algemeen welke het water te filtert van zand en andere ondergronden. Bij zanderige bodems wordt vaak extra gebruikt gemaakt van vacuümfilters voor een optimaal resultaat.

Mos Grondwatertechniek heeft al meegedraaid in verschillende grote projecten zoals de Oosterschelde, de bouw van de kademuren van de tweede Maasvlakte, de Noordzuidlijn in Amsterdam  en de Betuwelijn tussen Rotterdam en Duitsland.

Contact

Wilt u meer weten over welke bemalingtechniek voor uw project van toepassing is? Wij geven u graag advies! Neem contact op via e-mail of telefoon:

  • Amsterdam bereikt u via het sturen van een e-mail of door te bellen naar (020) 7537980.
  • Heinenoord is tevens te bereiken via e-mail of door te bellen naar (0186) 607100.

Andere interessante pagina’s: