Skip to main content

Rayon Zuid
Kantoor regio Rotterdam

Rayon Noord
Kantoor regio Amsterdam

Secundaire blandblusvoorziening

Secundaire blandblusvoorziening

Bemalingen

Boringen

Energieopslag

Secundaire blandblusvoorziening


Grondwater is zeer geschikt als secundaire brandblusvoorziening. Mos Grondwatertechniek voorziet u graag van advies bij het aanleggen van een blusbron. Als expert op het gebied van grondwaterboringen en bronbemalingen kunt u bij ons terecht voor advies over verschillende bemalingtechnieken, brandputten en waterputten maar ook voor het aanleggen van pomp- en leidingsystemen of het ondergronds opslaan van energie. Wij delen onze ervaring en expertise graag met u.

Secundaire blandblusvoorziening

Bluswater dient op elk moment op elke locatie beschikbaar te zijn voor de brandweer. Bij de primaire brandblusvoorziening (binnen 3 minuten te raadplegen) wordt vaak water ontrokken aan de oppervlakte of een in de buurt gelegen waterplas. Deze blijken echter steeds verder te dalen waardoor niet altijd voldoende water beschikbaar is. Een brandput is daarom erg geschikt als secundaire brandblusvoorziening, welke binnen 15 minuten na aankomst bij de brand te raadplegen moet zijn.

Een brandput is erg geschikt als voorziening voor bluswater doordat er altijd voldoende water aanwezig is, hij ook tijdens een periode van vorst te raadplegen is en de bron op elke locatie op een gepaste manier aangelegd kan worden. Doordat de bron zowel bovengronds als ondergronds afgewerkt kan worden biedt een brandput voor iedere locatie een ideale uitkomst als secundaire brandblusvoorziening.

Contact

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor een brandput bij u in de buurt? Neem dan snel contact met ons op, wij geven u graag een advies op maat!

Andere interessante pagina’s: