Skip to main content

Rayon Zuid
Kantoor regio Rotterdam

Rayon Noord
Kantoor regio Amsterdam

Bemalingen

Boringen

Energieopslag

Spannings bemaling


Mos Grondwatertechniek helpt u bij het in balans houden van uw putbodem door het aanleggen van een spannings bemaling. Wanneer u gaat graven in de grond wordt het evenwicht tussen grond en water verstoord waardoor de kans bestaat dat uw putbodem openbarst. Wij helpen u graag de bouwwerkzaamheden zo spoedig mogelijk te laten verlopen door het monitoren van de grondwaterstand van uw put.

Bronbemaling Grondmonsters

Mos Grondwatertechniek is een expert op het gebied van grondwaterboringen en bronbemaling. Hierbij werken ze al meer dan 100 jaar met grondwater waardoor ze veelzijdige ervaringen hebben met het gebruik van grondwater als drinkwater, bluswater of voor het opslaan van warmte. U kunt bij ons terecht voor zowel bronbemalingen als het boren van putten en de ondergrondse opslag van energie.

Bronbemalingen, het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand, kunnen worden uitgevoerd doormiddel van verschillende technieken, namelijk filterbemaling, horizontale bemaling en diepwelbemaling. Er is echter ook een onderscheid te maken te maken in de functionaliteit van een bemaling, wel te verstaan:

  • Spanningsbemaling: het ontrekken van water uit een zandlaag welke door een kleilaag in de grond wordt afgesloten.
  • Retourbemaling: het ontrokken water wordt geheel of gedeeltelijk op een andere plaats terug in de bodem gepompt.

Welke bemalingstechniek van toepassing is voor uw project is afhankelijk van de opbouw van de bodem, de hoeveelheid grondwater en de afmetingen van het gebied. Vraag Mos Grondwatertechniek advies over uw ideale bemalingstechniek.

Contact

Voor een advies op maat maakt u snel een afspraak in Amsterdam of Heinenoord voor een vrijblijvend advies!

Andere interessante pagina’s: